Apoteket AB

Få apotekskedjor är nog så förknippade med svensk apoteksverksamhet som just Apoteket AB. Mycket på grund av Apotekets historia sträcker sig till 1970-talets monopolisering och förstatligande av apoteksnäringen. Vi har tagit en titt på deras historia och på vad som gör dem till ett bra val i dagsläget.

Apoteket AB är en ursprungligen svensk apotekskedja som numera har butiker i Sverige såväl som Norge och Danmark. Företaget grundades ursprungligen 1 januari 1971 men genomgick väldigt stora omstruktureringar 1 juli 2009 då det svenska statliga apoteksmonopolet avvecklades. Därför har Apoteket som kedja varit i en ständig mittpunkt gällande svensk apotekshistoria.

Vad som i dagsläget kännetecknar Apoteket AB är att de har en väl etablerad närvaro med ett stort antal butiker och samarbeten med övriga företag för försäljning av läkemedel över disk. Utöver försäljning till privatpersoner utgör en stor del av Apotekets verksamhet grossistförsäljning till vårdbolag, sjukhus och liknande inrättningar.

Bakgrund

Sverige har genomgått en väldigt särskild resa när det kommer till apotek. Historiskt sett så var all apoteksverksamhet privat men med tillstånds- och certifieringskrav. Det innebar att endast godkända apotekare kunde bedriva apoteksverksamhet. Så hade det varit från slutet av 1300-talet. Vilket intressant nog gör att Sverige har en av de mest omfattande historiken av apotek i hela världen.

Mycket kom däremot att förändras när det statligt ägda Apoteket AB bildades i början av 1971 talet. Vad det innebar var inte bara att det bildades ett nytt apoteksbolag, utan att samtliga privata apotek inte längre kunde bedriva sin egen verksamhet. Apotek som företeelse blev nämligen genom diverse lagändringar en helt och hållet statlig fråga.

  • Sveriges äldsta fortfarande verksamma apotekskedja.

  • Ett av de mest välkända och ikoniska varumärkena inom apoteksbranschen.

  • Har dryga 400 egna butikslokaler runt om i Sverige.

  • Samarbetar med över 600 olika butikskedjor för att erbjuda läkemedel över disk.

  • Har ett stort antal e-handelstjänster.

På grund av Apotekets historiska ställning så har många personer kommit att välja dem för att de helt enkelt känns som ett tryggt val. På senare tid har däremot detta inte vara lika sant som förr i tiden, och det har gjort att Apoteket AB i väldigt stor omfattning har fokuserat på en sorts nyetablering som pågått sedan avvecklingen av det statliga Apoteksmonopolet.'

Apotekets utbud och tjänster

En stor del av Apotekets samtida fokus har handlat om att etablera sig som ett samtida och modernt alternativ. Detta har främst skett genom specifik marknadsföring och ett utbud som är fokuserat på såväl klassiska läkemedel som mer samtida icke-typiska produkter.

  • Kompetent rådgivning och läkemedel samt ett varierat utbud av kosttillskott och hälsorelaterade produkter.

  • Recepttjänster över disk och via e-handel för dig själv och i rollen som ombud.

Med ett särskilt engagemang för kundnära tjänster är Apoteket på många sätt och vis att anse som ett något mer personligt alternativ. Detta är ett resultat av den inriktning de har haft under perioden som statlig verksamhet.

Vad är unikt med Apoteket AB?

Med utgångspunkt i det statliga apoteksmonopolet har Apoteket AB ett oerhört stort antal butiker runt om i världen. De är även den apotekskedja som samarbetar med flest antal ombud, vilket har gjort att de har en unik och omfattande tillgänglighet.

  • En av de mer tillgängliga apotekskedjorna med ett flertal butiker och ombud.

  • Har en stämpel som att vara väldigt seriösa till följd av deras långa anor.

  • Erbjuder ett flertal förmånstjänster för den som vill samla bonuspoäng.

Som på många sätt klassisk apotekskedja finns Apoteket på ett stort antal platser och är ett smidigt val för alla som värdesätter tillgänglig. Med hög fokus på kundbemötande och förmåner är de även ett pålitligt val för alla lägen.

Websajt: https://www.apoteket.se/
Telefonnummer: 0771-450 450
Email: [email protected]

Apoteken ägs av Apoteket