Öppettider 2023

Här hittar du öppettider, kontakt information, addresser samt telefonnummer till alla Sveriges apotek. Apoteks.INFO är Sveriges mest omfattande apoteks sida som dessutom uppdateras dagligen. Hör gärna av dig med synpunkter och bokmarkera gärna sidan :-)

Apotek - Nutid och Dåtid

Apoteken ska bidra med kunskap rådgivning och se till så att rätt läkemedel kommer fram till patienten. Apoteken ska avlasta primärvården och hjälpa till att uppnå en bättre folkhälsa. Ordet “Apotek” härstammar ifrån “apotheca” som syftar på en plats där vin, kryddor och örter lagras. Under 1200 talet började man använda ordet “apotekare” för att beskriva en individ som lagrade dessa varor och sålde dem i marknadsstånd. Idag har vi kommit långt ifrån kryddiga viner och läkande örter, men mycket härstammar såklart fortfarande ifrån naturen.

Apotek Historia

I slutet av 1500 talet grundades det första offentliga apoteket i Sverige och 100 år senare fick apotekare ensamrätt på att sälja läkemedel eller gifter. Anthonius Busenius var den första individen som fick rätt att öppna apotek i Sverige. Busenius var från Holland och var även hovapotekare hos Johan III, Gustav Vasas son. Anders Månsson Biewer var den första svenskfödde apotekare som fick tillstånd att öppna apotek år 1647. Anders fick privilegiet att få öppna apotek av drottning Kristina. Detta apotek kom att heta Apoteket Ängeln och låg i hörnet Triewaldsgränd / Kornhamnstorg i Gamla Stan, Stockholm. Det var verksamt fram till 1969, då det förvandlades till Restaurang Engelen.

I slutet på 1600 talet får apotekare monopol på att sälja och bereda läkemedel. Detta sker 1675 och gäller först bara för apotekare i Stockholm, men år 1683 började det gälla för apotekare i hela landet. Detta apotekstillstånd var ett kungligt privilegium och var något man såg på som en personlig gåva. Det innebär att man kunde ärva tillståndet och även sälja det. För den som inte hade råd att köpa ett tillstånd och inte hade det i släkten var det enda alternativet att gifta sig med en apotekaränka. Om man vill bli apotekare under denna tid men inte har pengar är man förmodligen inte så glad åt hur systemet är upplagt. Det sker mycket debatt i samhället om huruvida detta system är hållbart. 1970 bestämmer man att förstatliga apoteksväsendet. Man tror att denna förändring kommer från att man just under denna tid var skeptisk till apoteksväsendet. Inte minst att de tog för höga priser för läkemedel men också att man hade ett minskat förtroende till apoteken efter Neurosedynskandalen, som skedde under tidigt 1960-tal. Neurosedyn var ett läkemedel som marknadsfördes som ett “säkert och effektivt” sömnmedel. Därför togs det av gravida kvinnor och det visade sig i stor utsträckning leda till missbildningar hos nyfödda barn och i vissa fall även död. Apotekarsocieteten som till en början var skeptiska till förslaget om ett förstatligande av apoteksväsendet gick med och blev ägare till en tredjedel av aktierna i det statliga aktiebolaget - Apoteksbolaget. Detta bolag fick då ensamrätt för detaljhandel med läkemedel. År 2009 sker en ännu en ändring av regler för apotekare. Det statliga monopolet för apotek lyfts och nu kan privatpersoner äga apotek och även öppna apotek. Dessa ändringar gjorde det även möjligt för butiker att sälja vissa receptfria läkemedel. Just nu är Apotek Hjärtat den största icke-statliga aktören på den svenska läkemedelsmarknaden. Apotea är ett internetapotek som på senare år har blivit mer och mer populärt. Troligtvis fick apoteket ett rejält uppsving ifrån Covid-19 pandemin då folk generellt börjat se värdet i att beställa varor online istället för att besöka en fysisk butik. Handlare som dessa kan också i många fall hålla lägre priser än butiker, då de inte behöver lika många fysiskt anställda.

Det har tagit mycket arbete och lång tid för läkemedel att utvecklas till den punkt där vi är idag. Under denna tid har stora misstag samt framsteg gjorts. Framsteg och missar kan ofta gå hand i hand. Under 1500 talet bestod de flesta läkemedel utav hälsoväxter som lösts i vinsprit för att få fram vissa läkande ämnen. Detta var en tid då man trodde att all sjukdom uppstod ifrån en rubbning av de “fyra safterna” i kroppen. Detta var en tid då åderlåtning var populärt och läkare som Paracelsus hävdar att mineraler och giftiga ämnen kom in i jordens atmosfär från stjärnorna och att det är där vi måste följa spåret för att hitta botemedel. Det gör ingen förvånad att säga att läkemedel från denna tid kanske inte alltid hjälpte med precis det som var tänkt att de skulle. Apotek från denna tid ger en inblick i den syn som då fanns på sjukdom samt läkande. Det som gavs ut till allmänheten var någon sorts blandning av vetenskap, religion, magi och folktro. År 1500 och något sekel framåt var det vanligt att man använde sig av exempelvis elfenben, mumiepulver, enhörningshorn, månessens och påfågelsträck som ingredienser i läkemedel. Det var alltså en hel del tvivelaktiga ingredienser som fick gå an. Men misstagen går som sagt hand i hand med utveckling och många viktiga metoder för läkekonsten har utvecklats hand i hand med dessa ineffektiva metoder.

Nuförtiden tar det längre tid att få läkemedel godkända. Generellt säger man att det tar runt 10-15 år och drygt 1 miljard kronor för att utveckla ett nytt läkemedel som är godkänt att sälja på apoteken. Det kan låta extremt med 10-15 år men det är mycket som ingår. Först ska en substans hittas och patent sökas. Sedan utförs studier på olika djurslag och friska försökspersoner. Det följer ännu mer studier och inflikningar av myndigheter. Det blir vanligtvis stora företag som får sköta utvecklingen av nya läkemedel. Dock så är det mycket lättare nu än för ett par hundra år sedan för den enskilda individen att öppna apotek och sälja läkemedel.

Avrundning

Läkemedelskonsten har kommit långt. Vi kan idag lösa problem som för en tid sedan skulle innebära stor fara. Eftersom att vi tar det för givet är det är lätt att glömma hur mycket en sån enkel sak som antibiotika gör för att förhindra exempelvis livshotande infektioner. Sjukdomar, virus och bakterier följer i många fall människan hack i häl och apoteken kommer fortsätta att bokstavligen vara en livsviktig mellanhand för att leverera läkemedel till folket. Just vad framtiden kommer hålla för apoteken och läkemedel som helhet är svårt att förutspå, men det kommer onekligen att uppstå fler problem, fler misstag och fler smarta lösningar.